lördag 13 september 2014

Dräparen Jean Joes Henin

Även om vallonerna hade en aktad position i det svenska samhället var nog inte allting frid och fröjd hela tiden. Bara den på den tiden mycket långa resan och att komma till ett främmande land var prövning nog. Sedan vittnas det om det förekom både misstro och konflikter mellan de inhemska, grå och tystlåtna svenskarna å ena sidan och de mer färgglada invandrarna å andra sidan.

En sådan episod fick som fick tragisk utgång utspelar sig 1630 vid Forsmarks bruk. Mormors farmors mormors mormors farfars farfar hette Jean Joes Henin och var masmästare. Han var en av två bröder som tecknar kontrakt i Liege 28 juni 1627 för att komma till Sverige och arbeta i två år. Brodern Martin var timmermästare. Efternamnet Henin försvenskades snart till Henning och släkten spred sig över Uppland under 1700-talet. Mina anfäder finns vid Forsmarks och Strömsbergs bruk.

Jean Joes begår dråp, för vilken häradsrätten 10 augusti 1630 dömer honom till döden. Det som hade hänt var att en onykter soldat härjat runt i bruket, hotat folk med sitt svärd och även kört svärdet genom ett fönster. När soldaten sedan angrep Jean Joes och en annan masmästare värjde dessa sig, och det slutade inte bättre än att de slog ihjäl soldaten. En ganska målande beskrivning av händelseförloppet finns i häradsrättens protokoll: ”...desse tvenne fransoser Michill och Joasin voro förorsakade sig att värja, och för den skull grepo bägge till värn, Michill masmästare till en skyffel men Joasin med sin järnkrok, första gången ett slag över röven, varutav soldaten strax föll omkull framstupa, andra slaget emellan axlarna, och tredje på vänstra sidan under bröstet, varutav strax bloden sprang upp genom munnen, där han och blev liggandes, utan vid pass (som förbemält är) tre famnar ifrån masugnsdörren...

Trots att de bägge vallonerna handlade till synes i nödvärn blev straffet hårt: ”...alltså erkännes Michill masmästare till att, efter det 21 Kapitlet böta 9 riksdaler och Josin för den skull till döden skyldig vara.
Man kan förmoda att domen verkställs, eftersom Jean Joes inte förekommer i några dokument efter 1630.

Källa:
Nordisk Vallongenealogi 1580-1750. Kjell Lindblom 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar