torsdag 2 juli 2015

Rusthållare i Börje

Börje socken ligger omedelbart väster och nordväst om Uppsala. Bygden präglas av ett öppet slättlandskap med små slingrande landsvägar, och i övrigt en småkuperad skogsbygd. Väldigt typiskt uppländskt. Liksom i fallet med Morkarla korsas inte socknen av varken riks- eller länsvägar, förutom en liten snutt av väg 272 längst i sydost mot Uppsala.
Börje är extremt rikt på fornlämningar. Exempelvis lär det vara den socken i landet med flest skärvstenshögar från bronsåldern.


Börje kyrka
Släktgrenen Ekholm/Malmsten/Ullström på mormors sida har jag avhandlat tidigare. Beata Ullströms make Mårten Mårtensson föddes 1811 i Klinta i Börje, och hans föräldrar var Mårten Andersson från Husby-Långhundra och Kajsa Olsdotter, bördig från trakten. Kajsas far Olof Olsson föddes också i Klinta, men flyttade till Altuna i norra delen av socknen, inte långt från Åkerby kyrka, efter att ha gift sig med Kajsa Persdotter som var därifrån. Kajsas far Per Jansson var rusthållare fram till sin död 1771, en uppgift som sedan övertogs av den nyblivna svärsonen Olof. Även Per Janssons bror Jan var rusthållare, medan deras far Johan Ahlman var soldat och tillhörde livregementets dragoner.

Vad innebar det då att vara rusthållare? Det var en innehavare av ett hemman (rusthåll), vilket åtagit sig att sätta upp och underhålla ryttare med häst och utrustning till det militära. Som kompensation befriades han från grundskatterna. Medan kronan ansvarade för vapen (musköter, värjor, pistoler, pikar etc) fick rusthållaren stå för häst, ryttare och övrig utrustning. Gårdens skatteskyldighet omvandlades till beriden militärtjänst. Rusthållaren själv var inte ryttare utan fick som rotebönderna skaffa en rekryt som han utrustade. Systemet med att rusthållaren själv red skulle bli för sårbart. Om han stupade var det svårare att skaffa fram en ny rusthållare som hade råd att utrusta en ryttare än en person som var villig att bli ryttare. Det var dyrt att utrusta en ryttare med häst så generellt gällde att endast de mer besuttna var rusthållare.
 
Livregementets dragonkår var fördelat på 5 skvadroner om totalt 505 dragoner. Rusthåll No.53 i Altuna i Börje socken bemannade skvadron No.5, som gick under namnet Uppsala skvadron. Livregementet till häst bildades 1667 genom att Upplands ryttare (ett kavalleriregemente förlagt i Uppland) upphöjdes till kunglig livtrupp.

Källor:
Kyrkböcker i Börje
Nationalencyklopedin: Börje
Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. Claes L. Grill. 1855-1858.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar